Brottsofferjouren Sverige

Brottsofferjouren är en ideell organisation som arbetar för alla brottsoffers rättighet att få det stöd som behövs för att få kraften tillbaka. Grunden i vårt arbete är FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, där alla människors lika värde och rättigheter slås fast. Brottsofferjouren består av lokala jourer runt om i landet, ett förbundskansli och en nationell stödlinje på 116 006 som är gratis att ringa till. Med hundratals ideellt utbildade medmänniskor, stöder vi varje brottsoffer, vittne och anhörig som söker oss, genom att lyssna, ge stöd och goda råd. Varje år blir det över hundratusen möten med människor som just där och då kanske inte har någon annan att vända sig till.