Betaniastiftelsen

Tryckt material för beställning

Betaniastiftelsen: Minikurs: Stödja den som sörjer ett självmord

Minikursen Stödja den som sörjer ett självmord är tänkt att ge dig bättre förutsättningar att möta och stötta närstående till någon som tagit sitt liv. Du kommer också att få en inblick i sorgens natur, sorgearbetet och vad du praktiskt bör tänka på i mötet med den som sörjer.

Kursen riktar sig främst till dig som arbetar inom människovårdande verksamheter och bygger på materialet ”Sorgen efter den som inte orkade leva – närståendestöd efter självmord”, framtaget av Betaniastiftelsen i samarbete med Ullakarin Nyberg, psykiater och suicidforskare.

Kursen görs direkt på webben och tar ca 45 min att genomföra. När du är klar fyller du i en kort utvärdering och får hämta ut ett kursintyg.

Utbildningen är kostnadsfri.

Utbildningen är framtagen med stöd från Folkhälsomyndigheten och kunskapsstöd från Riksförbundet SPES – SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd.
Anmäl dig här
Betaniastiftelsen: Minikurs: Stödja den som sörjer ett självmord

Betaniastiftelsen: Samtal som räddar liv – webbutbildning

Samtal som räddar liv – meningsskapande möten som suicidprevention

Det här är webbutbildning för dig som möter personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv.  Den ger kunskap om hur du kan leda samtal med speciellt fokus på hur livsfrågor och existentiell hälsa kan vara en viktig del i mötet.

Genom filmatiserade samtal och egen reflektion får du öva dig på att våga vara viktig i möten och samtal som kan rädda liv. Materialet ger dig kunskap om hur livsfrågor och existentiell hälsa är en viktig del i att möta människor med en helhetssyn.

Utbildningen är kostnadsfri

Anmäl dig här
Betaniastiftelsen: Samtal som räddar liv – webbutbildning