PEFC

PEFC är ett internationellt system för oberoende certifiering av hållbart skogsbruk. Det svenska PEFC-systemet värnar om miljöhänsyn, ekonomisk skogsproduktion, skogen som arbetsplats och respekt för ägande- och brukanderätten. Det svenska PEFC-systemet ska vara ett skogscertifieringssystem som fungerar för såväl större skogsbolag som för det småskaliga skogsbruket. Det svenska PEFC-systemet bygger på ansvar i hela kedjan med krav på PEFC-certifiering av skogsägare, avverkningsorganisationer, entreprenörer och efterföljande industriled.