Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor.

Producera skolmaterial

Ett av skolans viktigaste uppdrag är att rusta eleverna för en framtid där värdering, sortering och granskning av information är en ytterst viktig kompetens. Därför betonar läroplaner, kursplaner och ämnesplaner att förmågan till kritiskt granskning av information skall övas i varje ämne genom elevernas hela skolgång.

 

Olika källor – en självklarhet i dagens skola

Grundskolans kursplaner och gymnasieskolans ämnesplaner lyfter fram hur viktigt det är att skolan hjälper eleverna till källkritisk förmåga. I läroplanen framgår det tydligt att material från olika källor skall användas, att anknytning med samhället är viktigt och att eleverna skall träna förmågan att kritiskt granska information. Läroplanen, både för grundskola och gymnasiet, välkomnar med andra ord material som kommer ifrån olika aktörer utanför skolan.

På utbudet.se har vi samlat både skolmaterial som är anpassade för målgruppen och andra informationsmaterial. Olika typer av utbildningsmaterial fyller olika sorters funktion – och vilket material som beställs beror på i vilket syfte och sammanhang materialet ska användas. Ibland ska materialet vara ett autentiskt informationsmaterial för att eleverna ska få exempel från verkligheten och ibland ska materialet användas som huvudläromedel. Gemensamt för dessa material är att de efterfrågas av lärarna.

Att anpassa materialet till målgruppen

För att ett skolmaterial skall användas på bästa sätt är det viktigt att de anpassas för den målgrupp man vill nå ut till. Materialen skall helst ha kopplingar till läroplaner och kursplaner och vara uppbyggda på ett pedagogiskt sätt. På så vis blir det enklare för lärarna att använda materialet i undervisningen.

Hur gör man då för att anpassa sitt material? Det första kan vara att komplettera materialet med en lärarhandledning. Vi har tagit fram "Lathund för en bra lärarhandledning". Den är tänkt att inspirera och ge lite enkla tips och råd på saker att tänka på när man arbetar fram en lärarhandledning. Mejla oss så skickar vi gärna över den till dig.

 

Lathund-bild-med-uppslag.png

 

 

Duktiga läromedelsproducenter

Är ni intresserad av att ta fram ett nytt anpassat skolmaterial? Då har vi flera läromedelsproducenter som kan hjälpa till. Dessa kan även hjälpa till med din lärarhandledning. Här har vi listat producenter som vi tycker är kunniga och duktiga.

Arena Opinion

Arena Opinion tillsammans med Arena Skolinformation står bakom flera av Utbudets mest beställda material som till exempel "Arbetslivet", "Arbetsmiljö" och nu senast "Bostäder, Hyror och Historia". De tar alltid fram lärarhandledningar kopplade till läroplanen som komplement till det tryckta materialet och har ett brett nätverk av lärare och pedagoger som de samarbetar med.

Kapi

KAPI är en fullservicebyrå inom mångkulturell kommunikation. Vi hjälper myndigheter och företag med kommunikation till mångkulturella målgrupper i hela Sverige.

Lärobyrån

Lärobyrån har arbetat med ett stort antal olika kunder. Lärobyrån är specialiserad på att ta fram skolmaterial och lärarhandledningar. Exempel på kunder som fått hjälp med skolmaterial är Riksbanken, Arena skolinformation, Dagens Nyheter, Naturskyddsföreningen.

Strandberg Haage

Strandberg Haage har tagit fram ett av våra mest populära lektionsmaterial, "Gratis film? Om streaming och nedladdning". Byrån har lång erfarenhet av att ta fram elevmaterial och har ett mycket pedagogiskt upplägg.

Vox PR & Information

Vox har lång erfarenhet av att ta fram nytt, uppdatera eller anpassa skolmaterial, såväl lärarhandledningar som elevmaterial. De arbetar tätt ihop med mottagarna för att skapa ett användarvänligt och lektionsanpassat material. Vox har producerat några av våra mest efterfrågade skolmaterial.

 

Digitalt, tryckt eller båda?

Vi får ofta frågan varför vi distribuerar tryckt material och bara har de digitala filerna som komplement. Vår övertygelse är att skolan kommer att bli mer digital i framtiden, men det är fortfarande långt dit. Enligt en undersökning som Skolverket gjorde 2013 (It-användning och it-kompetens i skolan, Rapport 386, Skolverket 2013), har bara 14% av eleverna tillgång till egen dator i åk 7-9. Möjligheterna att använda datorer är mycket låg. I en kommunal grundskola går det 3,1 elever per dator och datorer används på väldigt få lektioner. Skolverkets rapport 386.

Många nya rapporter visar också att djupläsningen verkar vara mer effektiv på papper än på skärm. Ska man läsa för att lära verkar det vara bättre med print. Därför har vi valt att erbjuda  lärarna både tryckt material med digitala komplement. Är du intresserad att läsa mer vad som sägs om tryckt eller digitalt? Här hittar du mer information: (pdf)

 

Kontakta oss så berättar vi mer

 

Tillbaka till produkterna