GODKÄNN -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Lärarröster om utbudet.se

Det finns många anledningar till varför lärare väljer att beställa lektionsmaterial från utbudet.se. Vissa använder det som illustration till det som läroboken beskriver. Andra utnyttjar det som diskussionsunderlag, eller som jämförelsematerial. Vissa lärare använder det som en språngbräda in i ett nytt ämne. Vi har intervjuat några lärare om just deras anledning till varför de beställer material från utbudet.se.

Hej Björn!

Varför beställer en lärarstudent som du material från utbudet.se?

– Det har varit ett bra sätt att förbereda mig för mitt kommande yrkesliv. Materialet har jag bland annat använt när jag varit ute på praktik.

Kommer du att använda tjänsten i framtiden?

– Ja, jag ser framförallt tre olika användningsområden för materialet på utbudet.se: För det första passar det bra som underlag för traditionell undervisning och projektarbeten. För det andra kan det vara praktiskt att ha material för extra uppgifter för duktiga elever som snabbt blir klara och behöver nya utmaningar. För det tredje finns det mycket som kan användas som egen fördjupningslitteratur.

Kan du ge något konkret tips?

– Man kan låta eleverna läsa en debattartikel parallellt med en broschyr från en intresseorganisation. Det blir sedan underlag för diskussion i klassrummet. Att beställa från Utbudet är ett enkelt sätt att gratis få material som ger nya infallsvinklar i undervisningen.

(Björn Sjögren, Högskolan i Halmstad)

 

Hej Mariolina!

Varför använder du utbudet.se?

– Jag undervisar i psykologi och psykosocial orientering. Materialet som jag hittar på utbudet.se fungerar som en bra länk mellan teori och verklighet. Det är lätthanterliga texter med tydlig verklighetsanknytning, som skiljer sig från de ibland allt för teoretiska skolböckerna. Samtidigt ger materialet jag beställt från utbudet.se mer fördjupning än vad tidningsartiklar kan ge.

Hur använder ni materialet?

– Vi har använt det både som temaunderlag och för självstudier.

Vad tycker dina elever om materialet du beställt?

– Eleverna uppskattar att få använda andra källor än bara huvudboken. Dessutom är det positivt att jag har kunnat beställa hela klassuppsättningar, så att eleverna slipper dela på materialet och kan arbeta i sitt eget tempo.

(Mariolina Werner, Huddinge gymnasium)

 

Hej Margaretha!

Vad tycker du om utbudet.se?

– Utbudet.se lever verkligen upp till sitt namn. Tjänsten ger oss lärare gratis tillgång till ett brett utbud av informativt och aktuellt material som kan användas på flera sätt. Jag har beställt broschyrer både som underlag för elevprojekt och som kompetensutveckling för mig själv och mina kollegor.

Ge några exempel på vad du som är textillärare har beställt?

– När mina elever i nionde klass frågade om textil- och designutbildningar efter högstadiet beställde jag kataloger från utbudet.se . Jag har även beställt broschyrer om miljö till några elever som skrev ett arbete om dessa frågor inom textilindustrin.

Vad uppskattar du mest med utbudet.se?

– Att det finns en sådan bredd av ämnen att välja mellan och att beställningen sker helt på mina villkor. Tjänsten är helt gratis och innehåller ingen reklam.

Har du något tips till andra lärare?

– Mitt tips till andra lärare är att gå in på utbudet.se med ett öppet sinne, för det kan finnas mycket spännande undervisningsmaterial att beställa, även om det inte är direkt riktat till ditt ämnesområde. Men ibland gäller det att vara snabb med beställningen, eftersom populärt material kan ta slut. Därför går jag regelbundet in på sajten för att kunna beställa nytt material som intresserar mig.

(Margaretha Hansson, Skärlagskolan , åk 1-6 och Tomtaklintskolan, åk 7-9)

 

Hej Eva!

Varför använder du dig av utbudet.se?

– Där hittar jag dagsfärskt material, med information som jag inte kan få genom läroböckerna. Materialet är skrivet av experter på olika områden och informationen är oftast förpackad i ett behändigt format.

Kan du ge exempel på hur du använt materialet i undervisningen?

– Ett material som eleverna uppskattade var ett tärningsspel från Svenskt Näringsliv, om hur det går till att driva ett företag. Jag hade lagt upp undervisningen kring spelet under ett par veckor och avslutade med en prisutdelning för de elever som lyckats bäst med sitt företag. Det spelet fångade verkligen elevernas intresse.

Har du något tips till nya beställare?

– Beställ ofta, för bra material blir snabbt slutbeställt. Därför är det en god idé att tänka igenom sitt mål med undervisningen, för att kunna förutse vilket material man kan komma att behöva längre fram under terminen.

Vad är bäst med utbudet.se?

– Mångfalden, lättillgängligheten och att det är helt gratis.

(Eva Svensson, Laröds skola)
 

Tillbaka till produkterna