GODKÄNN -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Vi möter Maria Nyman – handläggare/programme officer på Ungdomsstyrelsen.

 

Hej Maria! Vilka är ni?

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor är en statlig myndighet. Vi arbetar på regeringens uppdrag – vi ska verka för att ungdomar får tillgång till välfärd och inflytande. Vi tar fram kunskap om ungas villkor, vi fördelar statsbidrag till ungdomsorganisationer och vi arbetar med ungdomsutbyten inom EU.
 

Varför har ni tagit fram Ses Offline?

Ett av de uppdrag vi har från regeringen är att förebygga och motverka att ungdomar blir sexuellt utsatta på nätet. Vårt pedagogiska material ”Ses offline?” är tänkt för högstadiet och gymnasiet – det är en bra utgångspunkt för diskussioner och samtal i klassrummet om vad som är OK och mindre OK att göra via datorn eller mobilen.
 

Hur är materialet upplagt?

Boken har fyra kapitel med tillhörande korta filmsekvenser på dvd. Lektion 1 handlar om integritet – hur man presenterar sig, om att få bilder spridda mot sin vilja etc. Lektion 2 handlar om gränssättning – när bör man säga nej och hur gör man det? Lektion 3 tar upp sexuell utsatthet, t ex unga som säljer sex. I de senaste upplagorna finns dessutom en Lektion 4 som tar upp kränkningar,  hot och trakasserier på nätet - näthat. Man kan välja den eller de lektioner som man anser att eleverna är mogna för.


Namnlöst-2.jpg

Maria Nyman, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

mucf_logo1.png

 

 

Lärarnas egna kommentarer om "Ses Offline":

"Vi använde delar materialet i en 7:a och det märktes väldigt tydligt att kunskaperna var mycket varierande i gruppen. Materialet krävde mycket diskussion och lyhördhet."

"Superbra material som täckte upp det mesta. Kändes väldigt uppdaterat också!"

"Mycket bra material som passar i dagens snabba informationssamhälle. Går att använda på föräldramöten då många föräldrar med barn i tonåren inte har en aning om vad deras barn gör hemma vid sina datorer. Handlar ju mycket om rätt och fel, etik och värderingar."

 

 

Tillbaka till produkterna