Swedwatch

Intervju med Anna Åkerblom på Swedwatch

Hej Anna!

 

BERÄTTA LITE KORT OM VAD SWEDWATCH GÖR.

Swedwatch är en researchorganisation med målet att företag, investerare och stater ska ta ansvar för mänskliga rättigheter och miljö. Genom granskningar i fält ger vi en röst åt människor som påverkats negativt av företags verksamhet, till exempel inom gruvnäringen, klädtillverkning och matproduktion. Våra rapporter använder vi som grund för dialog med företag och beslutsfattare, för att försöka öka kunskapen och förbättra situationen.

 

VARFÖR HAR SWEDWATCH TAGIT FRAM MATERIALET VAD KOSTAR DIN TRÖJA?

Mänskliga rättigheter kränks dagligen i produktionen av varor vi konsumerar – men ofta sker det så långt bort att det inte är synligt för oss. Det krävs en kunskapshöjning i samhället vad det gäller företags ansvar för mänskliga rättigheter – inte minst för att skapa press på politiker och företag att agera. Unga människor är en väldigt viktig grupp att nå. De är samhällsaktörer, konsumenter, framtida beslutsfattare och företagsledare. Skolan är en fantastisk plattform, eftersom den gör det möjligt att nå ut med kunskap till de som inte redan är ”frälsta”.

 

KAN DU GE ETT TIPS TILL LÄRAREN HUR MAN KAN ANVÄNDA MATERIALET I UNDERVISNINGEN?

Mänskliga rättigheter och företagande är ett brett ämne som berör flera ämnen på gymnasiet. Det hänger ihop med samhällskunskap, företagsekonomi, internationell ekonomi och internationella relationer – och genom sin koppling till miljön även till ämnen som naturkunskap och geografi. Övningarna är också utformade för att kunna användas i svenska, engelska, retorik och skrivande.

Beställ materialet >>

 

Anna swedwatch för litium.jpg

Anna Åkerblom på Swedwatch