Robert F Kennedy Center

Vi möter pedagogen Mats Andersson på Robert F Kennedy Center.

 

Hej Mats! Vilka är ni?

För att förverkliga sin dröm om en mer rättvis och fredlig värld, grundade Robert Kennedys familj Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights, idag en av de främsta internationella människorättsorganisationerna. RFK Center fokuserar på individens kraft och förmåga att förändra. RFK Center samarbetar med föreningar, organisationer, skolor och regeringar världen över för att påvisa de brott som begås mot de mänskliga rättigheterna och visa på vägar mot en rättvis värld.
 

Berätta om projektet Speak Truth to Power.

Speak Truth To Power är ett världsomspännande projekt, initierat av Kerry Kennedy - Robert F Kennedys dotter. Projektet utgår från intervjuer med ett femtiotal människorättsaktivister, som Kerry Kennedy gjort. Deras historier, med porträtt tagna av fotografen Eddie Adams, har samlats i en bok. Boken och utställningen med bilderna sprids över hela världen och uppmärksammar arbetet för de mänskliga rättigheterna. I Sverige lanserades projektet hösten 2012 med utställning på Fotografiska och en kväll på Dramaten med amerikanska och svenska skådespelare som läste Röster ur mörkret, ett manus som bygger på Kerry Kennedys intervjuer. I Sverige genomförs projektet i samarbete med Svenska Postkodlotteriet. Under 2013 fortsätter arbetet med att sprida information, skapa engagemang och aktiviteter kring Speak Truth To Power.   
 

Hur är materialet upplagt?

Det pedagogiska materialets fokus är mänskliga rättigheter och framför allt de som stigit fram och agerat i dessa rättigheters namn. Men det är inte bara att lära om som är viktigt här utan att få insikt och skapa förutsättningar för att själv agera i de mänskliga rättigheternas namn. Frågan eleverna ska ställa sig är; Vad kan jag göra?
Materialet inleds med en introducerande del där det framför allt handlar om att analysera olika roller som till exempel åskådare och räddare. Här ges också möjlighet att påbörja träningen för att själv ta ställning och hitta former för att agera. Vidare kan man arbeta med fyra berättelser som belyser och problematiserar olika rättigheter. Till dessa finns övningar som tar sin utgångspunkt i berättelsen men som också ger möjlighet att lära mer generellt kring det ämnesområde som är aktuellt. De ämnen som behandlas i materialet är i högsta grad också sådant som har sin plats i den svenska skolan. Avslutningsvis tydliggörs detta med kopplingar till olika ämnesplaner och kunskapskrav för såväl grundskolan som gymnasiet.

 

IMG_0457.jpg

Mats Andersson, Robert F Kennedy Center

masthead.png