SABO

Vi möter Fräs Therese Berg, chef för enheten Boende och Juridik på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

 

Hej Therese! Var kommer du ifrån?

Jag arbetar på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag. Vi är branschorgansation för allmännyttan, dvs. kommunägda bostadsföretag.
 

Varför gör ni en trycksak om allmännyttiga hyresrätter?

Vi gör den här trycksaken för att det ska bli lättare för unga att hitta sin första egna bostad. För många unga är hyresrätten det bästa första boendet men det är inte så lätt att veta hur du ska bete dig för att hitta en. Det ser också lite olika ut över landet hur pass lätt eller svårt det är. Därför vill vi hjälpa unga att komma igång och börja diskutera sin bostadssitutaion. En bra plats att göra det på är skolan tycker vi.
 

Hur är materialet upplagt?

För ett år sedan gjorde vi en analys av hur ungas bloggar om boende. I den här trycksaken har vi plockat ut en del fakta ur den analysen. Vi tror det är roligt att höra hur andra unga tänker om sitt boende. I trycksaken finns också information om skillnader mellan att hyra och äga sin bostad, vad som krävs av dig när du hyr och vi har även tagit fram råd och tips på hur du kan hittar en egen hyresrätt. Till trycksaken finns också en lärarhandledning med förslag till diskussionsämnen för en klass. Mitt tips är också att läraren bokar in ett besök hos det egna kommunala bostadföretaget på orten, det tror jag kan ge riktigt bra information till unga.


Beställ materialet >>


Namnlöst-3.jpg

Fräs Therese Berg, SABO

logotype.png

 

 

Lärarröster om materialet:

"Uppdaterad fakta bra infofolder till eleverna som dem kan behålla."

"Fungerade bra som en orientering kring hur det går till och vad man bör tänka på när man söker sin första egna bostad."