Swedbank

Intervju med Arturo Arques, chefredaktör för skoltidningen ”Lyckoslanten” och Swedbank och Sparbankernas privatekonom

 

Hej Arturo! Berätta om Lyckoslanten!

Lyckoslanten är en av Sveriges äldsta och mest spridda tidning för barn. Den ges ut av Swedbank och Sparbankerna och skickas kostnadsfritt till alla landets mellanstadieelever med syfte att på ett lustfyllt sätt bidra till att öka barns kunskaper om ekonomi. I år fyller Lyckoslanten 90 år och vi gör en relansering av tidningen. Första numret av nya versionen kommer den 16 mars. De övriga tre i maj, september och november.

Varför vänder ni er till barn?

Vi vet att många barn och ungdomar har behov av att förstå privatekonomi och pengars värde. Genom vårt folkbildningsarbete bidrar vi till att kunskap sprids och fler får chans att tidigt lära sig hur man skapar en sund och hållbar privatekonomi. Vi börjar med Lyckoslanten för mellanstadieelever. För gymnasieelever erbjuds föreläsningar av våra Ung Ekonomi-ambassadörer. Förra året träffade Swedbanks och Sparbankernas cirka 250 Ung Ekonomi-ambassadörer närmare 40 000 gymnasieelever.

Hur är det tänkt att man ska använda Lyckoslanten i undervisningen?

Till varje nummer finns en tillhörande lärarhandledning med förslag på roliga och lärorika lektioner att använda i undervisningen utifrån tidningens artiklar. Uppgifterna utgår från läroplanens syften och kunskapskrav och syftar till att stärka entreprenörskapet i skolan. Eleverna kan även själva arbeta med frågeformuläret som finns inne i tidningen. Frågorna bygger på Lyckoslantens innehåll. I vissa fall hittas svaren på tidningssidorna – andra frågor kräver lite mer reflektion och vidare efterforskning.

Finns det någon fråga som är extra viktigt att belysa i skolan när det gäller privatekonomi anser du?

Veckopengen  - det är jätteviktigt att barn i tidig ålder lär sig att hushålla med pengar och förstå pengars värde. Veckopeng eller månadspeng lägger grunden för ekonomisk medvetenhet.

 

aturo.jpg

Arturo Arques, Swedbank och Sparbankerna

18710.png