Välkommen till utbudet.se

Att bli medlem hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format och du kan beställa upp till 3 klassuppsättningar av de flesta artiklar. För att kunna göra din beställning behöver du bli medlem. Det kan du bli i samband med att du slutför din beställning eller genom att klicka på knappen nedan.

Veckans urval

Så funkar Sveriges Radio och public service

Sveriges Radio

Det här häftet handlar om public service och är anpassat för årskurs 7-9 och gymnasiet. Det finns förslag på centrala begrepp, diskussionsfrågor och uppgifter att arbeta vidare med i slutet av varje kapitel. Sist i häftet finns kopplingar till det centrala innehåll i kursplanerna i samhällskunskap för högstadiet och gymnasiet som innehållet omfattar.Häftet handlar mest om radioföretaget Sveriges Radio. Mycket av innehållet gäller också för Sveriges Television och Utbildningsradion. Sveriges Radi...

Arbetslivet

Arena Skolinformation

Materialet visar en bild av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige idag och vad man som ung ska tänka på inför livet efter gymnasiet. Här tas den svenska modellen, arbetstagares rättigheter, internationell arbetsmarknad och mycket mer upp. En ökad förståelse för samtiden ges genom en historisk beskrivning av fackförbundens uppkomst. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, etiska frågor, rasism på arbetsmarknaden och hur gigekonomi och digitalisering påverkar framtida arbetsmarknad.I tillh...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

"Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H Börjesson, vd på Spiltan Invest. Han har vid ett flertal tillfä...

Leia och björndjuren knäcker rymdkoden. Elevmaterial och lärarhandledning

Rymdstyrelsen

1 enstaka ex = 1 klassuppsättning (30 ex) Leia och björndjuren knäcker rymdkoden (enligt Lgr22) Ett äventyr med fokus på rymden, matematik och programmering för elever i årskurs 4–6 (delvis även för årskurs 1-3). Eleverna följer med björndjuren på en resa ut i rymden där Mars är slutdestination. För att nå målet behöver eleverna hjälpa björndjuren att lösa olika utmaning...

Affisch: Allemansrätten

Naturskyddsföreningen

Lär om våra rättigheter och skyldigheter i naturen! Använd affischen som utgångspunkt för samtal om vad allemansrätten innebär. På Naturskyddsföreningens hemsida finns mer skolmaterial om allemansrätten och information om skoltävlingen "Gilla naturen - tema allemansrätten" som pågår hösten 2022. Till affischen passar exempelvis lektionerna "Vad är allemansrätten?", "Koll på orden - allemansrätten", "Case: Allemansrätten" och "Finn fem fel". Affischen kan o...

Allas våra pengar

CSN, Centrala Studiestödsnämnden

Allas våra pengar är ett undervisningsmaterial om det svenska välfärdssystemet med utgångspunkt i studiebidraget. Materialet är användbart för dig som är mentor eller lärare i samhällskunskap på gymnasiet. Varje avsnitt avslutas med fördjupnings- och diskussionsuppgifter. Det finns också fyra olika casediskussioner om dilemman och gråzoner för reflektioner om situationer som både elever och lärare kan relatera till. Dessutom kan du ladda ner en tillhörande lärarhandledning. Allas våra pengar är ...

Allemansrättsskolan Kartpaket

Svenska Turistföreningen

Den svenska allemansrätten är nyckeln till vår natur. För att naturen – och allemansrätten – ska finnas kvar imorgon måste kunskap om den finnas och spridas vidare. För barn, och den som vill läsa på lätt svenska, har Svenska Turistföreningen nu skapat allemansrättsskolan. Med enkel text och korta filmer kan du lära dig mer om vad den svenska allemansrätten innebär. För att inspirera till lärande ...

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna el...

Bygg - och anläggningsprogrammet

Byggbranschens yrkesnämnd

Inom Bygg- och anläggningsbranschen finns många olika arbetsuppgifter och spännande yrkesmöjligheter. Valet av redskap är ditt: hammare, dator, murslev eller Anläggningsfordon. I examensmålen för Bygg- och anläggningsprogrammet, BA, står att utbildningen ska ge kunskaper om och färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och kvalitetssäkra arbetet med tidsenliga metoder och hjälpmedel. Byggare, oavsett yrke, arbetar med nyproduktion, ombyggnad och renovering från idé till färdiga och funkt...

Är du redo för en större uppgift?

Polismyndigheten

Broschyren Är du redo för en större uppgift? beskriver vägen för att bli polis. Vilka krav som ställs, hur antagningen till polisutbildningen går till, var utbildningen finns, vilka utvecklingsmöjligheter det finns som polis med mera.

Så påverkas vi av alkohol

Systembolaget AB

Självinstruerande utbildningsmaterial framtaget för Svenska För Invandrare, SFI. Läsförståelse med texter, ordlistor, diskussionsfrågor, skriv- och filmbaserade övningar används för att berätta om svensk alkoholkultur och alkoholens påverkan på hälsan samt Systembolagets roll och ansvar. Tre kapitel med olika ämnen, fakta och berättelser som kan användas enskilt och väcka intressanta tankar, dialoger oc...

Yrken och karriärvägar inom transportbranschen

TYA

Se till att du får en praktisk utbildning i gymnasiet! I denna broschyr kan du bland annat läsa om inriktningar som transport eller godshantering på fordons- och transportprogrammet. -Utbildningar som ger jobb! Men också en möjlighet att fortsätta studera på högskola, universitet eller yrkeshögskola.

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan