Välkommen till utbudet.se

Här hittar du massor av material du kan använda på din lektion. Vi har anpassat lektions material för alla årskurser. Att bli medlem och beställa hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format. Beställ skrifterna och använd dem till din lektionsplanering.

Veckans urval

Nobelpriset i kemi 2023, affisch A3

Kungl. Vetenskapsakademien

Årets tre Nobelpristagare i kemi, Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus och Aleksey Yekimov, belönas för upptäckt och utveckling av kvantprickar, nanopartiklar som är så små att storleken styr deras egenskaper. Dessa nanoteknikens minsta komponenter sprider numera sitt ljus från teveskärmar och LED-lampor. De kan också guida kirurger när de ska avlägsna tumörvävnad från kroppen, bland mycket annat.

Nobelpriset i fysik 2023, affisch A3

Kungl. Vetenskapsakademien

Årets tre Nobelpristagare i fysik belönas för sina experiment som gett mänskligheten nya verktyg för att utforska elektronernas värld inuti atomer och molekyler. Pierre Agostini, Ferenc Krausz och Anne L’Huillier har demonstrerat ett sätt att skapa extremt korta ljusblixtar, som kan användas för att urskilja de snabba förlopp där elektroner förflyttar sig eller ändrar sin energi.

Nobelpriset i Fysiologi eller Medicin 2023, affisch A3

Nobelförsamlingen

Officiella affischen som beskriver Nobelpriset i fysiologi eller medicin 2023. Katalin Karikó och Drew Weissman tilldelas priset för deras upptäckter rörande nukleosidbasmodifieringar som möjliggjorde utveckling av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19.  De belönade upptäckterna blev avgörande för utvecklingen av effektiva mRNA-vacciner mot covid-19 under den pandemi som drabbade världen i början av 2020. Pristagarnas banbrytande forskning har på ett fundamentalt sätt ändrat vår förståelse för h...

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023, affisch

Kungl. Vetenskapsakademien

Årets ekonomipristagare, Claudia Goldin, var först med att ge en helhetsbild av kvinnors inkomster och deltagande på arbetsmarknaden genom århundradena. Hennes forskning belyser drivkrafterna bakom förändringarna och pekar på de huvudsakliga orsakerna till de skillnader mellan könen som kvarstår än i dag.

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

Boken är lämplig för elever på gymnasienivå. "Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H B...

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna el...

Olika tillsammans

IF Metall

Intolerans och rasism ska vi självklart bekämpa. Det tycker vi i facket IF Metall och vår skrift innehåller fakta om migration, idéer om hur vi kan driva mångfaldsarbete och mycket annat. Vi ser med stark oro på hur främlingsfientliga, intoleranta och rasistiska krafter breder ut sig över Sverige och får fäste i skolor, på arbetsplatser och till och med i politiken. Du, vi, behövs i detta tålmodiga arbete....

Aha! HBTQI

IF Metall

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Att arbeta för en trygg, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är allas ansvar, men det är också en viktig facklig fråga. Här kan du som förtroendevald verkligen göra skillnad. Inte minst genom att vara en förebild som säger ifrån vid diskriminering och kränkande jargong. Den här broschyren lär dig mer o...

Riksbankens roll i samhällsekonomin

Sveriges riksbank

Introduktion till svensk ekonomi och penningpolitik. Beskriver centralbankers roll och vilka uppgifter Riksbanken har. Den tar upp hur Riksbanken arbetar för att se till att inflationen förblir låg och stabil och för att åstadkomma effektiva och säkra betalningar i ekonomin. Vänder sig till gymnasieelever (samhällskunskap A, B och C). Filmer: Fler filmer från Riksbanken hittar du här

Hotell- och turismprogrammet

Visita

På Hotell- och turismprogrammet lär du dig grunderna för en karriär inom besöksnäringen. Allt från service och bemötande till marknadsföring och företagande. Utbildningen ger också kunskap kring människors behov, traditioner samt om hållbar utveckling inom turismen. Men framför allt är det en ingång till en bransch där karriärmöjligheterna är många. Du får träffa massa människor, jobba praktiskt och lära dig ett yrke från grunden.

Spara, investera & låna

Finansinspektionen

I den här broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång skulle behöva låna. Vi kommer bland annat gå in på hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på in...

Budget, betala & försäkra

Finansinspektionen

Hur kan du effektivt planera din ekonomi? Hur undviker du att hamna i skuldfällan? Vilka är dina rättigheter som konsument? Och vilka försäkringar behöver du genom livet? I den här broschyren hittar du kunskap och inspiration som kan hjälpa dig i just dessa frågor och mycket mer för att skapa en balans i din ekonomi. Broschyren är en del av Gilla din ekonomis utbildningsinsatser som samordnas av Finansinspektionen inom Nationella nätve...

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan