Välkommen till utbudet.se

Här hittar du massor av material du kan använda på din lektion. Vi har anpassat lektions material för alla årskurser. Att bli medlem och beställa hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format. Beställ skrifterna och använd dem till din lektionsplanering.

Veckans urval

Rovdjur spelar roll

Svenska Rovdjursföreningen

Fakta om rovdjurens betydelse för ekosystemen. De stora rovdjuren i toppen av näringskedjorna formar de ekosystem där de lever. Om de utrotas förändras naturen och den biologiska mångfalden utarmas. Drastiska förändringar i ekosystem har kopplats till utrotning eller begränsning av rovdjur på flera håll i Europa och Nordamerika.

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna el...

Hälsa och vård i Sverige

Cancerfonden

Ett material för SFI-undervisningDet här materialet handlar om att ta hand om sin kropp och sin hälsa, om att söka sjukvård i Sverige, om cancer och om att vara stöd till någon som är sjuk. Eleverna får ta del av faktatexter, tips, en kallelse från vården, en personlig berättelse och öva på statistik. Materialet innehåller många olika sorters övningar. Det kan vara bra att veta att Hälsa och vå...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

Boken är lämplig för elever på gymnasienivå. "Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H B...

Spara, Investera, Låna

Finansinspektionen

I den här broschyren har vi samlat fakta och inspiration som kan hjälpa dig till ett givande sparande och även ge dig kunskap och insikter om vad som är bra att tänka på ifall du någon gång skulle behöva låna. Vi kommer bland annat gå in på hur du kan tänka kring olika typer av sparande, hur du kan välja att investera dina pengar, vilka olika typer av lån som finns och vad som är bra att tänka på in...

Budget, Betala och Försäkra

Finansinspektionen

Hur kan du effektivt planera din ekonomi? Hur undviker du att hamna i skuldfällan? Vilka är dina rättigheter som konsument? Och vilka försäkringar behöver du genom livet? I den här broschyren hittar du kunskap och inspiration som kan hjälpa dig i just dessa frågor och mycket mer för att skapa en balans i din ekonomi. Broschyren är en del av Gilla din ekonomis utbildningsinsatser som samordnas av Finansinspektionen inom Nationella nätve...

10 snabba om fullkorn

Brödinstitutet

Fullkorn är bäst, i alla fall när det gäller vad vi ska äta för hälsans skull. Enligt WHO är det numera den enskilda kostfaktorn som förebygger ohälsa i allra högsta grad. Ändå äter 9 av 10 i Sverige för lite och vi äter minst i Norden, trots att det är både närodlat och nyttigt. Alla påståenden har vetenskapligt stöd och är uppdaterade 2021. 

10 snabba om bröd

Brödinstitutet

Bröd är något av det mest klimatsmarta man kan äta och fullkorn finns bara i bröd och spannmål som förebygger ohälsa. "10 snabba om bröd" presenterar enkelt och tydligt vad bröd är och hur det påverkar vår hälsa och klimat. Alla påståenden har vetenskapligt stöd och är uppdaterade 2021

10 snabba om gluten

Brödinstitutet

Är gluten farligt? Ja, om man har celiaki, annars nej. Gluten är en naturlig beståndsdel – ett protein – i råg, vete och korn som gör brödet luftigt. Vi har ätit spannmål i över 10 000 år och det är helt­­­­­ naturligt för kroppen. Däremot är gluten skadligt för dem som lider av celiaki (glutenintolerans). ”10 snabba om gluten” presenterar enkelt och tydligt om vad gluten är och vad celiaki (glutenintolerans) innebär. Alla påståenden har vetenskapligt stöd och är uppdate...

Leia och björndjuren knäcker rymdkoden. Elevmaterial och lärarhandledning

Rymdstyrelsen

1 enstaka ex = 1 klassuppsättning (30 ex) Leia och björndjuren knäcker rymdkoden (enligt Lgr22) Ett äventyr med fokus på rymden, matematik och programmering för elever i årskurs 4–6 (delvis även för årskurs 1-3). Eleverna följer med björndjuren på en resa ut i rymden där Mars är slutdestination. För att nå målet behöver eleverna hjälpa björndjuren att lösa olika utmaningar, exempelvis samla upp rymdskrot och besöka satelliter som hjälper oss att förstå och utforska vår egen planet. Lärarhandledn...

@Stoltjude

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

Minns du hur dina läroböcker beskrev judar och judendom? Förmodligen beskrevs judendomen som en religion utifrån faktakunskaper. Kanske med en bild på en ultraortodox man med sidolockar? I historia fick du kanske läsa om Förintelsen. Det judiska är mycket mer än så. Det här är en bok om judiskt liv i Sverige, men inte ur ett utifrånperspektiv. Istället är du bjuden hem till oss! Judiska ungdomars egna korta texter i tematiska kapitel: Identitet, Religion, Antisemitism, Familj, Förintelsen, Mångf...

Samtal som räddar liv

Betaniastiftelsen

Vikfoldern Samtal som räddar liv hjälper dig att bli tryggare i mötet med personer som inte mår bra och kan vara i risk för att ta sitt liv. Den innehåller en personcentrerad samtalsmetod och några användbara frågor att ställa till personer med tankar om suicid. Foldern är ett komplement till Betaniastiftelsens webbutbildning "Samtal som räddar liv – suicidprevention genom meningsskapande möten". Framtaget i samarbete med suicidforskaren Ullakarin Nyberg och med stöd från Folkhälsomyndigheten.

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan
5