Välkommen till utbudet.se

Att bli medlem hos oss är helt gratis. Alla produkter du ser här är i tryckt format och du kan beställa upp till 3 klassuppsättningar av de flesta artiklar. För att kunna göra din beställning behöver du bli medlem. Det kan du bli i samband med att du slutför din beställning eller genom att klicka på knappen nedan.

Veckans urval

Aha! HBTQI

IF Metall

Hbtqi är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Att arbeta för en trygg, inkluderande och icke-diskriminerande arbetsplats är allas ansvar, men det är också en viktig facklig fråga. Här kan du som förtroendevald verkligen göra skillnad. Inte minst genom att vara en förebild som säger ifrån vid diskriminering och kränkande jargong. Den här broschyren lär dig mer o...

Arbetsmiljö

Arena Skolinformation

Materialet tar upp hur arbetsmiljöarbetet fungerar på en arbetsplats och på skolor. Med internationella utblickar och en historisk tillbakablick. Det kan användas på gymnasieskolan, såväl på yrkesförberedande som studieförberedande program. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, arbetsmarknadens nya former av anställningar såsom gigekonomin och hur digitalisering påverkar framtida arbetsmarknad. I den tillhörande lärarhandledningen görs tydliga kopplingar till GY 11, i till exempel samhä...

Arbetslivet

Arena Skolinformation

Materialet visar en bild av hur arbetsmarknaden fungerar i Sverige idag och vad man som ung ska tänka på inför livet efter gymnasiet. Här tas den svenska modellen, arbetstagares rättigheter, internationell arbetsmarknad och mycket mer upp. En ökad förståelse för samtiden ges genom en historisk beskrivning av fackförbundens uppkomst. I den nya upplagan har fokus lagts på juridik, etiska frågor, rasism på arbetsmarknaden och hur gigekonomi och digitalisering påverkar framtida arbetsmarknad.I tillh...

Så här blir du miljonär i hängmattan

Sparklubben Media AB

"Så här blir du miljonär i hängmattan" beskriver hur ränta på ränta fungerar samt ger grundläggande privatekonomisk kunskap. Följer du bokens principer finns goda möjligheter att över tid bygga upp ett eget kapital. Att lära sig grunderna om privatekonomi tidigt i livet är viktigt - unga har tiden på sin sida. Bokens författare är Per H Börjesson, vd på Spiltan Invest. Han har vid ett flertal tillfällen stuckit ut hakan i media då han kritiserat finansbranschens agerande mot sina kunder....

Om polisen

Polisen

Det här är ett material om polisen för svenska som andraspråk. Det innehåller information om rättigheter och skyldigheter, lagar och regler, vad polisen gör och när du ska kontakta polisen. Materialet är anpassat för SFI (svenska för invandrare) och språkintroduktion på gymnasiet. Det stödjer undervisningen i svenska och bidrar till att öka kunskapen om sådant som är bra att känna till om polisen när man är ny i Sverige. De kunskapshöjande avsnitten innehåller diskussionsfrågor, ordlistor och öv...

Vi & dom

Polismuseet

I materialet "VI och DOM"  får eleverna veta mer om hatbrotten, mekanismerna bakom och vilka konsekvenser hatbrott  får för individer, grupper och samhället. Genom personliga berättelser, forskning och filmer med interaktiva övningar får eleverna reflektera kring ämnet. Här finns också ett avsnitt om hur det är möjligt att prata om svåra frågor i klassrummet. Polisen  vill öka medvetenheten om och minska acceptansen för hatbrott, som är ett angrepp på vår demokrati, de m...

Arbete

Arena Skolinformation

Detta är ett utbildningsmaterial på lättläst svenska om arbetsliv och arbetsmiljö i Sverige. Materialet riktar sig till SFI och andra arbetsmarknadsförberedande insatser och utbildningar samt för elever på gymnasiet i behov av lättlästa texter. Syftet med materialet är att utveckla både språk och kunskaper om arbetsmarknaden hos människor som ska förberedas inför ett arbetsliv i Sverige. Läsaren kan sakna eller ha små förkunskaper om det svenska samhället och arbetslivet. De fyra kapitlen kan...

En liten handbok i konsten att flytta hemifrån

HSB

En vacker dag är det din tur att flytta hemifrån och då finns det en hel del saker som är bra att känna till. Se denna lilla handbok som din kompass i bostadsdjungeln, för bostadsmarknaden kan ibland kännas väldigt snårig. Vi går igenom olika typer av boenden, lån och ekonomi, inredningstips och en massa andra bra saker att ha med sig på resan till ett eget boende. Och det är alltid bra att planera i god tid. Det är HSB och Danske Bank som tillsammans har tagit fram handboken för att vara ett st...

Ord om migration

Europeiska Migrationsnätverket (EMN), Migrationsverket

Vad betyder egentligen migration och vem är flykting? Vad är vidarebosättning och Schengenområdet? Europeiska migrationsnätverket (EMN) inom Migrationsverket har tagit fram en folder som reder ut de vanligaste begreppen. Foldern förklarar med hjälp av illustrationer på ett läsvänligt sätt cirka 20 begrepp inom migration, asyl och integration. Den riktar sig till alla som behöver lära sig mer om migrationsfrågor till exempel inom sin utbildning eller på arbetet och kan användas som en enklare ord...

Första helgen i juni

Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala Universitet

Sara och kompisen Denise lär känna två killar. Efter en fest sover Sara över hos den ena killen Jimmy. Han utsätter Sara för ett sexuellt övergrepp. I lagen är det tydligt vad som är en våldtäkt. Men när man själv hamnar i en sådan situation, till exempel efter en fest eller tillsammans med någon som man känner kan gränserna upplevas som mindre tydliga för många. Serienovellen Första helgen i...

Världens sämsta sommar

Nationellt centrum för kvinnofrid Uppsala Universitet

Sara går till gynekolog några dagar efter att hon blivit utsatt för en våldtäkt. Men hon vet inte vad hon ska säga till läkaren och tänker: "Det går inte. Jag kommer inte kunna prata om det." Om du har varit med om att bli tvingad till sex är det bra att få prata med någon om det. Hur man reagerar kan vara mycket olika, men det är viktigt att veta att det finns hjälp att få. Serienovellen Världens sämsta sommar är en fortsättning på serienovellen Första helgen i juni. De är framtagna av Natione...

På lika villkor genom livet

Arena Skolinformation

Materialet utgår från det jämställdhetspolitiska målet ”att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv” och dess sex delmål som sätter ramarna för samhället Sverige. I lärarhandledningen hittar du som undervisar övningar, förslag på lektionsupplägg och tydliga kopplingar till GY11.

Topplista - lärarnas favoriter!
Topplistan