GODKÄNN -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Digital minikonferens för skolor 6 september


Psykisk ohälsa är ett stort och viktigt ämne som berör alla. Genom att prata mer om psykisk ohälsa, vuxna, unga och barn tillsammans, kan vi få verktyg att stötta, men också en bättre förståelse för vårt eget mående.

Med materialet #snackapsykiskohälsa vill RSMH få igång samtalen, öka förståelsen och höja kunskapen. Som ytterligare ett led i arbetet för allas rätt till psykisk hälsa erbjuder vi nu alla verksamma inom skolan som beställt materialet att delta i en minikonferens på temat. Syftet med konferensen är att ge ytterligare verktyg för att, på ett kontinuerligt och hållbart sätt, arbeta för och med ungas psykiska hälsa. Vid konferensen finns också möjlighet att få veta mer om ytterligare kompetensutveckling på temat psykisk ohälsa och hälsa.
 

Program:

10.00 Hej och välkomna! Vilka är Riksförbundet för Social och Mental Hälsa och hur arbetar vi med skolfrågor?

10.15 Psykisk ohälsa i skolan – hur ser verkligheten ut?

10.35 Ungas erfarenheter bidrar till kunskap

11.00 Våga fråga! Och håll sen ut – hur uppnår vi kontinuitet i arbetet för psykisk hälsa i skolan?

11.15 Fokus på färdigheter och stöd för att uppnå framgång och tillfredsställelse hos eleven

11.30 Tid för frågor och presentation av samtalsunderlag och vidare kompetensutveckling.

Konferensen är kostnadsfri och hålls via Zoom. I slutet av konferensen kommer deltagarna få med sig ett kortare samtalsunderlag att diskutera vidare utifrån i kollegiet.

All kunskap som vi presenterar utgår från människors egna erfarenheter av psykisk ohälsa och från forskning på området.

Vill du delta på minikonferensen? 

Anmäl dig till rsmh@rsmh.se, senast den 30 augusti 2022. Ange ditt namn, yrkestitel och vilken skola du företräder i anmälan. 

Varmt välkommen!

Läs mer här

RSMH_Snackapsykiskoha╠elsa_Facebook_k1-1024x538.jpg

 

Tillbaka till produkterna