Godkänn -Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på utbudet.se. Genom att fortsätta godkänner du användningen av cookies och våra användarvillkor

Utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal

Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än andra unga och mår därför sämre. Till exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående. Så får det inte vara!

Under 2019 erbjuder vi en gratis utbildning om hbtq-frågor för skolpersonal. Utbildningen tar upp unga hbtq-personers levnadsvillkor och olika verktyg för att skapa en tryggare och mer inkluderande skola för unga oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck. Utbildningarna genomförs som en del av myndighetens uppdrag att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer.

 

Utbildningen genomförs på en dag och består av två moment:

  • En föreläsning för all personal på en eller flera skolor.
  • En workshop med fokus på det praktiska likabehandlingsarbetet för en minde grupp av nyckelpersoner på skolan.

Målgruppen är skolpersonal i årskurs 7-9 samt gymnasiet.

Kontakta oss om du ingår i målgruppen och är intresserad av utbildningen!

 

Läs mer här

 

mucf_logo1.png

MUCF har till uppdrag är att vara en strategisk myndighet för unga hbt-personer i enlighet med regeringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

Tillbaka till produkterna