MUCF: Utbildningspaketet Rätt att veta!

Kostnadsfria webbutbildningar och seminarier

Många unga saknar kunskap och möjlighet till trygga samtal om ämnen som sexualitet, relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, hälsa och jämställdhet.

Därför finnsYoumo.seutbildningspaketet Rätt att veta! och vägledningen Youmo i praktiken.

 

MUCF utvecklar ständigt Rätt att veta! med nya ämnen som är viktiga att kunna prata om med unga, oavsett om det är i en yrkesroll eller i ett ideellt engagemang.

Förra året lanserades exempelvis en webbutbildning om hedersrelaterat våld och förtrycksom du kan ta del av när du vill och var du vill.


I höst erbjuder MUCF även två kostnadsfria seminarier för dig som möter unga.

 

6 oktober

Killar och heder: Anmäl dig här:

27 oktober

Barn- och tvångsäktenskap: Anmäl dig här: