Facket i skolan - LO informerar i skolorna om rättigheter och skyldigheter i arbetslivet

LO erbjuder genom sin regionala verksamhet gymnasieskolor över hela Sverige gratis skolinformation om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Hur fungerar egentligen svensk arbetsmarknad? Vad är det som gör den svenska arbetsmarknaden så unik? LO erbjuder genom sin regionala verksamhet gymnasieskolor över hela Sverige gratis skolinformation om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. Det är en verksamhet vi har hållit på med under mer än 20 år. Vi kan det. Informationen är opolitisk och saklig och våra informatörer har en kvalitetssäkrad utbildning inom området.

Våra presentationer tar 40 minuter och är uppdelade i tre steg, en presentation för varje årskurs under gymnasiet. Informationen är utformad så den uppfyller alla delar av GY11 och innehåller dessutom matnyttig fakta om vad man bör tänka på när man ger sig ut på arbetsmarknaden för första gången. 

 

Vad erbjuds eleverna i respektive årskurs?

Årskurs 1
Värt att veta inför elevernas extrajobb eller sommarjobb. Vi tar bland annat upp var man får jobba, med vad man får jobba och vid vilken ålder, vikten av ett anställningsbevis och av att man är rätt försäkrad. Vi pratar också om faran med att jobba svart.

Årskurs 2
Här pratar vi om arbetslivets villkor och vad det innebär för den som är anställd. Vi tar bland annat upp att det inte finns någon lagstadgad lägsta lön i Sverige och berättar om vad ett kollektivavtal är. Vi diskuterar också vad som gäller kring raster och pauser, försäkringar, provjobb och arbetsintyg.

Årskurs 3
Förbered dina elever för arbetslivet. Här diskuterar vi det som är viktigast att känna till om lön, försäkringar, anställningsformer, risker med att jobba svart och vilken skillnad kollektivavtalet gör. Vi pratar om diskriminering, a-kassan, provjobb och hur man står upp för sin rätt.

 

Anmälan

Ska vi komma till din skola? Det är enkelt att boka en skolinformation. 

Klicka på knappen för att göra en intresseanmälan. Därefter blir du kontaktad inom kort för att se hur vi kan hjälpa dig och dina elever att få en bra start på arbetslivet.

Observera att föreläsningen endast är anpassad för högskoleförberedande program.

Anmäl dig här